INFOMACJE O PINB W TEKŚCIE ETR


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego jest przy ul. Stromej 11 w Wieliczce

Budynek PINB w Wieliczce

Inspektoratem kieruje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Wieliczce jest pani Joanna Zymon.

Zadaniem Inspektoratu jest kontrolowanie, czy ludzie przestrzegają przepisów prawa budowlanego.

W tym celu przeprowadza kontrole trwających i zakończonych inwestycji budowlanych.

Inspektorat bada też przyczyny powstawania katastrof budowlanych.

LOGO ETR

Informacja o działalności PINB w Wieliczce w ETR

Skip to content