DRUKI


Druki do pobrania (przed nowelizacją Prawa budowlanego)
 1. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
 2. Oświadczenie kierownika budowy o podjęciu funkcji kierownika budowy
 3. Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
 4. Zawiadomienie o zakończeniu budowy
 5. Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
 6. Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy
 7. Oświadczenie o braku sprzeciwu organów wymienionych w artykule 56 Prawa budowlanego
 8. Zawiadomienie Inspekcji Sanitarnej i Straży Pożarnej o zakończeniu budowy
Pozostałe Druki
  1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
  2. Wniosek o legalizację samowoli budowlanej
  3. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieliczce
Opłatę za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł wnosimy na konto Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka na Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej
Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
20 8619 0006 0010 0200 4705 0002
 1. Wniosek o zwrot opłaty skarbowej (WZOPSK) można pobrać z głównej strony WPiOL, z tabeli „WZORY PRZYDATNYCH DRUKÓW”.
Skip to content