RODO


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie artykułu 13 ustęp 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Unii Europejskiej) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Ustaw Unii Europejskiej L z 2016 roku Numer 119, s.1 ze zmianami) – dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieliczce z siedzibą w Wieliczce (32-020) przy ulicy Stroma 11 kontakt: adres e-mail:info@wieliczka.pinb.gov.p, epuap: /pinbwieliczka/skrytka lub pisemnie na adres siedziby administratora jak również osobiście.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z artykułu 6 ustęp 1 punkt c RODO, związanego z prowadzeniem postępowań administracyjnych, a wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (to jest Dziennik Ustaw 2018.2096 ze zmianami), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (to jest Dziennik Ustaw 2018.1202 ze zmianami), ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dziennik Ustaw 2018.1314 ze zmianami), oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ulica Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
 2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (strony postępowania, ich  pełnomocnicy, przedstawiciele stron (jeśli w danej sprawie występują), uprawnieni na podstawie przepisów prawa do dostępu do akt sprawy)

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Adam Ziemiński
Inspektor Ochrony Danych
inspektor@sbi24.pl
telefon: +48 575-822-007

POLITYKA COOKIES

Strona internetowa, którą przeglądasz zapisuje na Twoim komputerze tzw. pliki cookie. Pliki te służą głównie do identyfikacji Ciebie na stronie. Przechowywany jest w nich identyfikator Twojej sesji, dzięki czemu strona wie jakie treści ma Ci wyświetlić (np. Twoje prywatne wiadomości).

Z plików cookie korzystają też różne skrypty, które zbierają na tej stronie informacje statystyczne, dzięki czemu jej administratorzy wiedzą jakie treści najczęściej są oglądane, a tym samym mogą dopasować zawartość strony do oczekiwań użytkowników. Na podobnej zasadzie działają skrypty przedsiębiorstw handlowych, które wyświetlają na stronach reklamy. Dzięki plikom cookie mogą sprawdzić na jakie strony wchodziłeś i przez to wiedzą jakie reklamy ci wyświetlić (np. jeśli wchodziłeś na strony z książkami to w boxach reklamowych właśnie reklamy książek zostaną ci zaprezentowane).

 

Jeśli nie chcesz aby ta strona zapisywała pliki cookies na Twoim komputerze możesz je wyłączyć (może się to jednak wiązać z niemożliwością korzystania ze strony).

Mozilla Firefox: W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”  (przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn).

Microsoft Internet Explorer: W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność” (specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych).

Google Chrome: W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

Opera: Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…” (oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn).

Apple Safari: W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność” (znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie).

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych
Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Portal funkcjonujący pod domeną www.wieliczka.pinb.gov.pl jest prowadzony przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieliczce ul. Stroma 11, 32-020 Wieliczka
 2. W ramach portalu użytkownik może przeglądać jego zasoby. Na portalu nie ma możliwości komentowania informacji, które się w nim pojawiają.
 3. Z portalu może korzystać każdy użytkownik.
 4. Korzystanie z portalu jest dobrowolne i nie pobiera się z tego tytułu żadnych opłat.
 5. Prowadzący stronę www nie odpowiada za błędy lub przerwy w funkcjonowaniu strony wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności powstałe na skutek działań użytkowników niezgodnych z przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (etykietą) lub z powodu działania siły wyższej.
 6. Prowadzący stronę www zastrzega sobie prawo do zarządzania czasowych przerw w funkcjonowaniu portalu, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw, konserwacji, modernizacji lub rozbudowy systemów obsługujących Portal.
 7. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronie portalu a pochodzące z innych źródeł.
Skip to content